BPD Švietimo ir mokslo ministerija Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Švietimo informacinių technologijų centras

Prisijungti


Jūs prisijungėte su sena Internet Explorer versija. Kad galėtumėte naudotis visomis tinklalapio galimybėmis, parsisiųskite naujesnę Internet Explorer versiją arba bet kurią kitą nemokamą naršyklę.
Nesimokantieji
Nelankantieji
Ataskaitos

Apie sistemą

DĖMESIO!

Nesimokančių duomenys turi būti pateikti iki vasario 1 d.

Nelankantys į sistemą turi būti suvesti už kiekvieną mėnesį iki ateinančio mėnesio 5d.

 

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) paskirtis – kaupti, saugoti ir teikti informaciją apie nesimokančius ir bendrojo lavinimo mokyklos nelankančius mokinius, nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis.

 

NEMIS steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 466 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo Nr. 889 „Dėl savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai 

Atmintinė dėl nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos vykdymo 

NEMIS sukurta vykdant valstybės projektą „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Naudotis NEMIS gali tik registruoti vartotojai.

 

NEMIS administruoja Nacionalinė švietimo agentūra